דברים - מאמרים

לא תסור

מהו הגדר של "על פי התורה אשר יורוך תעשה" ו"לא תסור"? האם היא כוללת רק את בית הדין הגדול או כל בית דין אחר? במאמר זה נשתדל לענות על כך על פי הראשונים השונים. נשתדל להבין מדוע השופטים מופיעים בפסוק ככהנים והלויים, ונענה על השאלה האם יש מצווה ליזום את השאלה כלפי בית הדין.

כסלו תשע"ט

בן סורר ומורה

מדוע עונשו של הבן סורר ומורה חמור כל כך? במאמר זה נשתדל לענות על שאלה זו ולהסביר את פשט הפסוקים על פי השיטות הפרשניות השונות.

אלול תשע"ח

מצוות מעקה

האם מצוות מעקה שורה למצוות נוספות העוסקות בשמירת הנפש? כיצד פרשנות בביאור הפסוק המצווה על מצוות מעקה גורם למניין שונה של המצוות אצל מוני המצוות?

 

לעילוי נשמת חברי ורעי רונן צארום זצ"ל, מדריך ומורה במלאמובן המילה. ת.נ.צ.ב.ה

אלול תשע"ח

חיוב מלקות בבעלי חיים טמאים

כיצד למדנו חיוב מלקות בבעלי חיים שאין בהם סימן טהרה אחד? הרי התורה אסרה במפורש רק בעלי חיים שחסרה להם סימן טהרה, ואין מזהירים מן הדין?

 

סיום כתיבת מאמר זה היה בי' אלול תשע"ט, יום הפטירה השביעי לסבתי היקרה, מרת קילא בת ר' אורי יוסף ז"ל, יהיו הדברים לעילוי נשמתה.

אלול תשע"ט
שאל את הרב

דברים - שאלות ותשובות