שמות - מאמרים

סדר האירועים במתן תורה

ישנה מחלוקת בין הפרשנים לגבי סדר הפסוקים העוסקים במתן תורה: אלו קדמו לאלו. במאמר זה נשתדל להסביר את השיטות השונות.

סיון תשע"ט

זמן הגעת יתרו למחנה ישראל

יש מחלוקת תנאים ופרשנים בשאלה האם יתרו הגיע לפני או אחרי מתן תורה? 

על הפרשה של מינוי השרים שיעזרו למשה, כתוב "ויהי ממחרת", במאמר נשתדל למקם את סדר האירועים לפי השיטות השונות.

ניסן תשפ"ב
שאל את הרב

שמות - שאלות ותשובות