מגילת איכה לפני החורבן או אחרי

שלום וברכה. יישר כח על האתר הנפלא. אוצר התורה - אוצר של ממש.

האם מגילת איכה נאמרה בתור נבואה על החורבן שהיה, או שירמיהו התנבא לפני החורבן על החורבן שעתיד לבא? תודה.

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך אב תשע"ח

שלום וברכה.

בדבר זה מצאנו מחלוקת אמוראים במדרש איכה רבה (כמדומני פרק א'). יש אומרים שהכתוב באיכה נאמר על החורבן שירמיהו הנביא ראה, ויש אומרים שהדברים נאמרו על העתיד לבא. יהי רצון שנראה בבניין בית המקדש.