תאריך פטירתו של דניאל

שלום וברכה לכל העוסקים במלאכה

ברצוני לדעת מה הוא תאריך פטירתו של הנביא דניאל.

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה תאריך שבט תשע"ט
שבוע טוב.
לא ידוע לי על תאריך מדויק שנאמר לגבי פטירתו של דניאל, אך ננסה לענות על פי זיהויו של דניאל. מצאנו מחלוקת בחז"ל לגבי הזיהוי של דניאל.
בגמרא במסכת מגילה כתוב שדניאל הוא התך. במגילת אסתר כתוב שהתך נשלח בשליחותה של אסתר למרדכי. לפי בעל סדר עולם רבה, נודע למרדכי על דברי האיגרת בי"ג ניסן וביום זה בוצעו כל השליחויות אל מרדכי, כאשר באחת השליחויות האלה נהרג התך על ידי המן. מכאן שתאריך פטירתו בי"ג ניסן.
אמנם, בפסיקתא רבתי מזוהה דניאל כששבצר, ולפי זיהוי זה קשה יותר למצוא את תאריך פטירתו המדויק.