כיבוש והשמדת שבעת העמים

שלום הרב אני רוצה לשאול בבקשה כתוב בתורה שיהושוע הצטווה יחד עם כל עם ישראל למעשה בכניסתם לארץ " לא תחיו כל נשמה " .....שמשמע שאסור להם להשאיר שום אדם משבעה עממים ....ובכל זאת מצינו שכן השאירו כמה עמים ...הכיצד ? (עם אחד שהערים עליהם ועם ישראל נשבע לו שלא יפגע בו כמדומני מבני העי ושם השאלה איך השבועה תופסת בדבר איסור ? שהרי נצטוו להשמידם ) ועוד עם נראה לי בני גבעון ושם זה קרה בלי שבועה פשוט השלימו איתם .... מדוע לא הרגום ?

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך תמוז תשע"ט

סליחה על האיחור במתן התשובה.

א. כאשר שבעת העמים חוזרים בתשובה, מותר להשאירם בחיים.
ב. אכן חז"ל אומרים שיהושע התעצל בכיבוש הארץ והוא נענש על כך בכך שהורידו לו 10 שנים מחייו. 
ג. בתחילת ספר שופטים כתוב גם שהיה עונש לעם ישראל על שלא כבשו את כל ארץ ישראל.
ד. לגבי בני גבעון כתוב בפרשנים שהגבעונים היו יכולים להשלים עם בני ישראל בלי להערים עליהם. בני ישראל נשבעו לגבעונים שהם לא ישמידו אותם (אמנם יש שאלה האם היה נדר על דעת רבים שאין לו הפרה וכדומה - בעז"ה הדברים יורחבו במאמר שיעלה לאתר), אך חז"ל אומרים שבגלל שהיה חילול ה' אם בני ישראל היו מפרים את השבועה - גם אם היה ניתן להפר את השבועה, לא היה ראוי לעשות כן.