יחזקאל - מאמרים

יחזקאל פרק א

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר יחזקאל פרק א'. חשוב להדגיש שפרק זה עוסק במעשה המרכבה, והפירוש אינו עוסק במובנים הנסתרים שלו.

חשון תשפ"ב

יחזקאל פרק לז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר יחזקאל פרק לז.

ג' אדר א' תשע"ט
שאל את הרב

יחזקאל - שאלות ותשובות