שאלות שונות

ערב טוב.
1.בזכות מה ירבעם זכה להקבר עם אבותיו?
2. חז"ל קושרים את שישק שעלה על רחבעם ולקח את אוצרות בית ה' והמלך עם פרעה נכה- מפשט הכתובים פרעה נכה חי בימיו של יאשיה- מה פשר חיבור זה ומדוע להכניס כאן את עניין כיסא שלמה.
3. מדוע לא כתוב ששישק לקח גם את 200 הצינה שהכין שלמה אלא רק את מגיני הזהב שלקח שלמה?
 
יישר כח.

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך ניסן תשע"ח

לגבי ירבעם – המלבי"ם אמנם כותב שירבעם יזכה לקבורה – אך אין זו
הקבורה אלינו הורגלנו. להיפך! ירבעם ייקבר אך עצמותיו עתידים להיות
מועלים על גבי המזבח על ידי יאשיהו. כך הוא כותב בתחילת פרק יג' (וכך גם
פירש רש"י). בכל מקרה, גם אם נאמר שהייתה לו זכות מסוימת שגרמה לו לכך
(אף על פי שדברי המלבי"ם אינם מוכרחים בפסוקים וכאמור גם הוא כותב שהמטרה
היא לבזות את ירבעם ולא בתור זכות), הרי שדברי חז"ל רוויים בדברי שבח על
ירבעם, החל מהמרד שלו בשלמה ועד למדרש האומר שה' הציע לו לחזור בתשובה
ולטייל עימו בגן עדן. ככלל, אצל מלכי ישראל ויהודה שהיו רשעים אך עשו גם
דברים טובים (עמרי, אחאב, הושע) היחס יותר אימביוולנטי מאשר אצל מלכים
שסתם הרשיעו (אחז וכדומה).
לגבי פרעה נכה. באופן כללי לא צריך להתרגש מכך שכתוב בכל הדפוסים אותו
הדבר. היה אדם שלפני כעשרים שנה מכר לכל הוצאות הספרים את אותו
קובץ וכולם הדפיסו את תוכן הקובץ בפורמטים שונים בלי לדעת שהוא מכר את הקובץ לאחרים ורק לאחר
שהספרים הודפסו ונמצאו בהם אותן טעויות, הבינו כולם מה שקרה (והדבר גרם
למדפיסים לנזק כספי גדול מאוד). כך שבאופן כללי, כאשר יש טעות בספר אחד –
ברוב המקרים היא תחזור על עצמה גם בהוצאות האחרות. מאז אמנם נעשו מספר
תיקונים בחלק מהמהדורות ויצאו הוצאות חדשות יותר (כמו מיר), אבל בחלק
גדול מהמקרים גם ההקלדה שם התבססה על אותם נוסחים שגויים.
בכל המקורות שהובאו דברי המדרש, לא הוזכר פרעה נכה אלא פרעה סתם.
בפרויקט השו"ת הוזכר פרעה נכה רק בדבריו של רש"י (ולא במדרשים) ולכן
המסקנה המתבקשת היא שיש טעות.
כמו כן בדקתי במק"ג "הכתר" של הוצאת בר אילן, ושם לא כתוב
פרעה נכה אלא רק פרעה.