מסע אלישע לכרמל

שלום לכבוד הרב! דבר ראשון אני רוצה לומר לכבודו תודה רבה ענקית, על הביאור הנפלא והמתומצת, אני מלמד בתלמוד תורה, אחד התלמידים שאל אותי שאלה, חיפשתי הרבה זמן תשובה שכתובה באחד המפרשים ולא מצאתי, השאלה היא: בפסוק האחרון של פרק ב'במלכים ב' כתוב, וילך משם אל הר הכרמל ומשם שב שמרון, שאל התלמיד: למה אלישע הלך לכרמל הרי לפי המפה שרוצים ללכת מהירדן לשומרון, הכרמל זה לא על הדרך, ואם תמצא שאלישע רצה להעתיק את המסלול של אליהו ואח"כ ללכת לשומרון, שילך לגילגל, תודה רבה לכבוד הרב אלעזר

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך ה אייר תש"פ, יום עצמאותינו

שלום וברכה.יישר כח על השאלה הטובה, ואני רוצה לחדד אותה: בפסוק כתוב שאלישע שב אל השומרון - מתי בכלל הוא היה בשומרון מלכתחילה? הרי אדם שב למקום שבו הוא היה מתחילה, ולא מסופר באף מקום שהוא היה אי פעם בשומרון?על השאלה השניה ענו בדעת מקרא שאולי הוא קבע את מקומו הקבוע בשומרון, או שהוא השתתף שם באחד האירועים עם אליהו. אולם, אני רוצה לענות באופן קצת אחר על שתי השאלות גם יחד, מעין מה שרמזת בשאלה, וזאת על פי הכלי יקר (הכלי יקר שעל הנ"ך איננו הכלי יקר שעל התורה):
"ללכת לכל מסעות רבו אשר נגלו שם האלהים, כי אמרו הראשונים ז"ל שבהגלות נתוץ קדושה במקום מהמקומות, תישאר רושם קדושה במקום ההוא עד אשר כשיכין האדם עצמו האחד מהן, יעורר האהבה והקדושה אשר שם. ולזההלך משם הכרמל ומהכרמל לשומרון".
מטרת מסעו של אלישע הייתה להיות באותם מקומות שרבו היה שם, על מנת שהוא יוכל להתעלות רוחנית ממקומות אלו. ממילא "ושב" אל השומרון המוזכר בפסוק, ניתן להסבירו שהכוונה היא שהוא חזר למקום שבו היה רבו, והיות ומבחינה נפשית הוא כבר היה שם, היות ורבו היה שם, נחשב הדבר שהוא שב לשם על אף שבפועל הוא לא היה שם.