דבורה כשופטת ונביאה

שלום כבוד הרב! אני וחברתי מכינות מאמר קודש על דבורה הנביאה. ועלתה לנו שאלה שמאוד מעניינת אותנו, והשאלה- מהיכן היה לדבורה הנביאה יכולת להגיד לברק שהם ינצחו במלחה מול סיסירא? והאם ניתן ליכתוב שה' בחר בדבורה(באישה) בגלל אמונתה הגדולה לעומת אותו הדור, ולא בחר בשופט(זכר) לעמ''י?

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך ניסן תשע"ט

שלום וברכה. בהצלחה רבה בעבודתכן!

ראשית, דבורה נמנית כאחת משבע נביאות שהתנבאו לישראל, וממילא מובן כיצד היא ידעה שהם ינצחו במלחמה (אגב מעניין שחז"ל ציינו רק את שמות הנביאות ולא את שמות הנביאים). 
לגבי השופטים - צריך לחלק בין תפקיד השופט לבין הנבואה. הנבואה היא דרגה אישית של דבורה וזה בזכות מעלותיה הרבות. הרמב"ם במורה נבוכים מונה את ההכנות הנצרכות לאדם על מנת להגיע לדרגה של נבואה (אם כי גם כאשר מגיעים לדרגה שראויה לנבואה - זה לא מבטיח את קבלת הנבואה עצמה). דבורה עמדה בכל ההכנות הנדרשות והגיע לדרגה שהיא ראויה לנבואה, וה' נתן לה נבואה. רק אסייג את דבריי שהנבואה היא מדרגה אישית - ברור שהנבואה ניתנה לנביא על מנת לומר את דברי הנבואה לאנשים אחרים שכן לשון נביא מלשון ניב שפתיים, אך מדובר על מעלה של האדם עצמו שאיננה תלויה ברצון העם, וחלק מהנביאים אף נרדפו על ידי העם. לעומת זאת, השופטים מונו על ידי עם ישראל, כאשר חלק מהם היו רחוקים מאוד ממדרגת נבואה (כיפתח) ועדיין העם קיבל את סמכות השופט עליו.
תוספות (בבא קמא דף ט"ו) כותבים שיתכן שהעם קיבל את דבורה כשופט למרות היותה אישה, בגלל נבואתה: 
והיא שפטה את ישראל בדבורה אין להביא ראיה דאשה כשירה לדון דשמא היו מקבלין אותה עליהם משום שכינה.