חמשת אבי הנחל של דוד

מדוע אסף דוד 5 אבנים, אבל השתמש רק באחת? מדוע המחבר מציין שיש לדוד עוד 4 אבנים שהוא לא השתמש בהן? הרי הוא היה מקצועי, התאמן הרבה שנים איך להיות רועה צאן טוב, וידע לדייק עם האבן ממרחק, דוד ידע שהוא יפגע באבן אחת, אני מחפש מה הסוד שדוד רוצה לגלות לי. אנו יודע את התשובה של השכל, שחייל צריך להתכונן עם מחסניות ולהיות מוכן לכל תרחיש, אבל כמו שאמרתי, אני מחפש תשובה יותר רוחנית ועמוקה. תודה. שמעון. 

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך תמוז תשע"ט

עיין רד"ק שהביא בשם במדרש שמואל שאחד היה כנגד משה, אחד כנגד אהרון ודלושה כנגד שלושת כאבות. 

המלחמה בין דוד לגוליית הייתה מלחמה רוחנית (נדמה לי שכבר העליתי לאתר מרנר בנושא), וממיחא היה צורך בזכות אבות האומה על מנת לנצח.