מות עשהאל ואבנר

בספר שמואל ב' אנחנו רואים שיואב הורג אנשים שהיו קשורים לדוד: עשהאל ואבנר. מה היה חטאם?

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך אב תשע"ח

שלום וברכה.

בדרך כלל איננו יודעים חשבונות שמים. איננו יכולים להבין מדוע הנאצים ימ"ש רצחו גדולי ישראל (שמעתי שהרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה שואל בשיעוריו: "מה היה אכפת להם שהרב מנחם זמבא - אחד מגדולי הדור באותה תקופה, ימשיך לחיות). 

אולם, המכנה המשותף בין עשהאל ואבנר הוא ששניהם הפריעו להקמת מלכות בית דוד. אבנר בתחילה ועשהאל במרד אבשלום. מצד הדין ייתכן שהיה להם דין של מורד במלכות. אנחנו רואים כבר בסוף ספר שמואל א' שדוד רצה להרוג את נבל, וחלק מהפרשנים שם מסבירים שזה היה בגלל שדוד חשב שלנבל היה דין של מורד במלכות.

מעניין לציין שהגר"א (ישעיהו י,לא) כותב שאבנר ועשהאל היו בנוב בשעה שדואג הוציא שם ע על דוד המלך והם שתקו וזו הסיבה לכך שהם נהרגו.

עלי והצליחי