השבטים שבעבר הירדן המזרחי

מדוע שניים וחצי השבטים מוותרים על נחלה בארץ ישראל ? האם יש פירוש מעבר לסיבה שרואים בפשט ? האם לא חשוב להם להיות חלק מעם ישראל ? הם לא סומכים על הקב"ה שיהיה להם טוב גם בארץ ישראל ? 

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך אדר א' תשע"ט

אכן את צודקת בדברייך. הרב ישראל אריאל מוכיח (גם מכאן) שלעבר הירדן המזרחי יש את אותה קדושה כמו עבר הירדן המערבי. אמנם יש המסבירים אחרת, בעיקר על רקע דבריו של פנחס ביהושע (כב,יט) משם משמע שלעבר הירדן המזרחי יש קדושה פחותה. גם לפי שיטה זו ניתן להסביר שגם בעבר הירדן המזרחי יש קדושה, וכשם שלא כולנו גרים בירושלים למרות שיש בה קדושה גבוהה יותר משאר הארץ, כך שני השבטים העדיפו לגור במקום עם קדושה פחותה יותר, ובלבד שיהיה להם מרעה.