מצוות ערכין

מה הטעם של מצות ערכין וסכום השקלים?

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך אייר תשע"ט

שלום וברכה.

הערך הוא אופן של נדבה לבית המקדש. לכן הערכין מנויים בין הדברים שמתחייבים עליהם בבל תאחר כמו קרבנות ונדבות אחרים.
צודק הנך בשאלתך שהערכין שונים משום שהתורה הגדירה את השווי שאדם צריך להסיא כאשר הוא מעריך את עצמו או אחר. התורה קבעה "שווי" של אדם ממוצע ונתנה אותו כערך לכל אדם, היות ואדם לא יכול באמת לנדור את עצמו לבית המקדש בעוד שהוא יכול לנדור בהמה או חפץ אחר.