מתנות עניים היום

אני עושה עבודה בתורה על פסוק מספר ויקרא: "ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא תלקט" (י"ט, ט') ונתקלתי בשאלה שלא מצאתי לה מענה. השאלה היא בנוגע למצוות שמצוינות פה בפסוק- מצוות מתנות עניים. השאלה היא: כיצד מקיימים מצווה זאת כיום? האם כמו שאנו מצווים בפסוק או אחרת? ממש אשמח אם אקבל תשובה במהירות (יש לי זמן הגשה למחרתיים (שלישי - ט"ז באייר התשע"ט) , תודה רבה בכל מקרה! 

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם (הפניה למאמר של הרב יהודה עמיחי שליט"א ממכון התורה והארץ) תאריך אייר תשע"ט

מצו"ב קישור למאמר של הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ שמתמחה בכך. בהצלחה בעבודה!

https://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%94/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94/