ישיבה טובה או מתאימה

תשובה על השאלות שנשאלתי לגבי הפרמטר הקובע לבחירת ישיבה: ישיבה טובה או מתאימה

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך תשרי תשפ"א

ניתן לשמוע את התשובה על ידי פתיחת הלינק

ישיבה טובה או מתאימה