פנימיה או לא

תשובות לשאלות שנשאלתי לגבי ההדרכה העוסקת בעניין פנימיה או לא.

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך תשרי תשפ"א

 

פנימיה או לא