שיתוף הבן

תשובה לשאלות שנשאלנו להדרכה 3 העוסק בשאלה מדוע בכלל לשתף את הבן.

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך תשרי תש"פ

ניתן לפתוח את התשובה בפתיחת הלינק

 

שיתוף הבן בבחירת הישיבה - תשובה לשואלים