מעגל השנה - מאמרים

יום הקדיש הכללי - דף עבודה

מהי תקנת הרבנות הראשית בעניין יום הקדיש הכללי לקדושי השואה? מדוע יש הבדל בין היום שבו תיקנה הרבנות הראשית לבין קביעת יום השואה על ידי הכנסת בשלב מאוחר יותר? מהי שיטתו של החזו"א בעניין זה?

י' בטבת תשפ"א
שאל את הרב

מעגל השנה - שאלות ותשובות