ברכות - מאמרים

מקור חיוב ברכה על שמן

הריטב"א כתב שמקור חיוב ברכת בורא פרי העץ על שמן הוא מפסוק. לכאורה הדברים סותרים את הגמרא האומרת שמברכים בורא פרי העץ על שמן משום דלא אשתני לעיולא.

המאמר הועלה לאתר לעילוי נשמת סבא רבה שלי שהיום חל תאריך פטירתו.

כ טבת תשפ"א
שאל את הרב

ברכות - שאלות ותשובות