תאריך פטירתו של דניאל

מערכת אוצר התורה | שבט תשע"ט

שאלה

שלום וברכה לכל העוסקים במלאכה

ברצוני לדעת מה הוא תאריך פטירתו של הנביא דניאל.

תשובה

שבוע טוב.
לא ידוע לי על תאריך מדויק שנאמר לגבי פטירתו של דניאל, אך ננסה לענות על פי זיהויו של דניאל. מצאנו מחלוקת בחז"ל לגבי הזיהוי של דניאל.
בגמרא במסכת מגילה כתוב שדניאל הוא התך. במגילת אסתר כתוב שהתך נשלח בשליחותה של אסתר למרדכי. לפי בעל סדר עולם רבה, נודע למרדכי על דברי האיגרת בי"ג ניסן וביום זה בוצעו כל השליחויות אל מרדכי, כאשר באחת השליחויות האלה נהרג התך על ידי המן. מכאן שתאריך פטירתו בי"ג ניסן.
אמנם, בפסיקתא רבתי מזוהה דניאל כששבצר, ולפי זיהוי זה קשה יותר למצוא את תאריך פטירתו המדויק.

קניית אתרוגים בשנת השמיטה

כיצד נקנה אתרוגים לקראת חג הסוכות תשפ"ג הבעל"ט
אוצר ההלכה

משלי פרק י

ביאור אוצר המקרא לספר משלי פרק י אוצר המקרא הוא קיצור של אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך

הפרשת ערי המקלט לפרשת ואתחנן

מדוע דווקא על הפרשת ערי המקלט על ידי משה רבינו נאמר "אוהב כסף לא ישבע כסף? מדוע היה צורך בהפרשת ערי הקלט - הרי המשכן קלט את הרוצחים בשגגה? מדוע התורה סיכמה את הפרשת ערי המקלט בפסוק "וזאת התורה אשר שם...
אוצר לדרך - אמונה

משלי פרק יא

ביאור אוצר המקרא על ספר משלי פרק יא אוצר המקרא הוא קיצור אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך