תאריך פטירתו של דניאל

מערכת אוצר התורה | שבט תשע"ט

שאלה

שלום וברכה לכל העוסקים במלאכה

ברצוני לדעת מה הוא תאריך פטירתו של הנביא דניאל.

תשובה

שבוע טוב.
לא ידוע לי על תאריך מדויק שנאמר לגבי פטירתו של דניאל, אך ננסה לענות על פי זיהויו של דניאל. מצאנו מחלוקת בחז"ל לגבי הזיהוי של דניאל.
בגמרא במסכת מגילה כתוב שדניאל הוא התך. במגילת אסתר כתוב שהתך נשלח בשליחותה של אסתר למרדכי. לפי בעל סדר עולם רבה, נודע למרדכי על דברי האיגרת בי"ג ניסן וביום זה בוצעו כל השליחויות אל מרדכי, כאשר באחת השליחויות האלה נהרג התך על ידי המן. מכאן שתאריך פטירתו בי"ג ניסן.
אמנם, בפסיקתא רבתי מזוהה דניאל כששבצר, ולפי זיהוי זה קשה יותר למצוא את תאריך פטירתו המדויק.

יחזקאל פרק ב

ביאור אוצר המקרא לספר יחזקאל פרק ב אוצר המקרא הוא קיצור מפעל אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך

משךי פרק לא

ביאור אוצר המקרא לספר משלי פרק לא אוצר המקרא הוא קיצור מפעל אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך

משלי פרק ל

ביאור אוצר המקרא לספר משלי פרק ל אוצר המקרא הוא קיצור של מפעל אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך

משלי פרק כט

ביאור אוצר המקרא לספר משלי פרק כט אוצר המקרא הוא קיצור מפעל אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך