במדבר פרק כט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק כט'.

מערכת אוצר התורה - ושננתם | יא' אדר תשע"ח

במדבר פרק כט

מוסף של ראש השנה:

(א) וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ בתאריך א' תשרי, מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם תקרא (את היום הראשון) קודש, על ידי שתכבד את היום בכך שתאכל ותשתה סעודות חג, ועל ידי שתלבש בגדי חג, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ אסור לכם לעשות כל מלאכה בראש השנה, יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם יש מצווה לתקוע בשופר ביום זה[1]: (ב) וַעֲשִׂיתֶם עֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיקֹוָק יש להקריב קרבן עולה לשם קרבן מוסף, שיהיה רצוי לפני ה', פַּר בֶּן בָּקָר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם יש להביא לשם קרבן מוסף של חג ראש השנה: פר אחד בן שלש, איל אחד, ושבעה כבשים שנולדו בשנה זו: (ג) וּמִנְחָתָם סֹלֶת בְּלוּלָה בַשָּׁמֶן יחד עם קרבנות המוסף, יש להביא גם מנחה שהיא סולת מעורבבת בשמן כתית, שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לַפָּר שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לָאָיִל לפר יש להביא שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית, ולאיל יש להביא שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית: (ד) וְעִשָּׂרוֹן אֶחָד לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד לְשִׁבְעַת הַכְּבָשִׂים לכל אחד משבעת הכבשים יש להביא עישרון אחד של סולת מעורבב ברבע ההין שמן כתית: (ה) וּשְׂעִיר עִזִּים אֶחָד חַטָּאת לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם יש להביא גם שעיר אחד לשם קרבן חטאת, כדי לכפר על בני ישראל: (ו) מִלְּבַד עֹלַת הַחֹדֶשׁ וּמִנְחָתָהּ וְעֹלַת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ קרבנות המוסף של ראש השנה הם בנוסף על קרבנות המוסף שיש להביא בראש חודש (שהרי ראש השנה חל בראש חודש) ובנוסף לקרבנות התמיד שהיו מביאים בכל יום יחד עם המנחה. יוצא שבראש השנה יש להביא שישה עשר כבשים (7+7+2), שלשה פרים (2+1), שני אילים ושני שעירים לחטאת,[2] וְנִסְכֵּיהֶם כְּמִשְׁפָּטָם וכן הנסכים שיש להביא עם כל קרבן: יין בכמות של חצי הין לכל פר, לכל איל יש להביא יין בכמות של שליש ההין, ולכל כבש יש להביא יין בכמות של רבע ההין, לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה לַיקֹוָק הכהן צריך להקריב את הקרבנות בדרך שתתקבל לרצון לפני ה':

 

מוסף של יום כיפור:

(ז) וּבֶעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה בתאריך י' תשרי, ביום כיפור, מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם יש לקדש יום זה על ידי לבישת בגדי חג, ועל ידי התאספות לתפילה,[3] וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם יש לענות את הנפש על ידי צום, אסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים, כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ ביום הכיפורים אסור לעשות כל מלאכה: (ח) וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה לַיקֹוָק רֵיחַ נִיחֹחַ יש להקריב קרבן עולה לשם קרבן מוסף, שיהיה רצוי לפני ה', פַּר בֶּן בָּקָר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם יִהְיוּ לָכֶם יש להביא לשם קרבן מוסף של חג יום הכיפורים: פר אחד בן שלש, ואיל אחד, ושבעה כבשים שנולדו בשנה זו[4]: (ט) וּמִנְחָתָם סֹלֶת בְּלוּלָה בַשָּׁמֶן יחד עם קרבנות המוסף, יש להביא גם מנחה שהיא סולת מעורבבת בשמן כתית, שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לַפָּר שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לָאַיִל הָאֶחָד לפר יש להביא שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית, ולאיל יש להביא שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית: (י) עִשָּׂרוֹן עִשָּׂרוֹן לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד לְשִׁבְעַת הַכְּבָשִׂים לכל אחד משבעת הכבשים יש להביא עישרון אחד של סולת מעורבב ברבע ההין שמן כתית: (יא) שְׂעִיר עִזִּים אֶחָד חַטָּאת יש להביא שעיר אחד לשם קרבן חטאת, מִלְּבַד חַטַּאת הַכִּפֻּרִים שעיר זה לחטאת הוא בנוסף לשעיר ששוחטים כדי להזות את דמו בתוך קדש הקדשים. בסך הכל היו מביאים ביום כיפור שלשה שעירים לחטאת: שעיר אחד שהיו מזים את דמו בקדש הקדשים, שעיר נוסף שהיה נשלח לעזאזל, ושעיר זה, וְעֹלַת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וכן קרבנות המוסף המוזכרים כאן, באים בנוסף לקרבנות התמיד שמקריבים בכל יום, וְנִסְכֵּיהֶם וכן הנסכים שבאים יחד עם קרבנות המוסף: יין בכמות של חצי הין לכל פר, לכל איל יש להביא יין בכמות של שליש ההין ולכל כבש יש להביא יין בכמות של רבע ההין[5]:

 

קרבנות המוסף של חג הסוכות:

(יב) וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בתאריך טו' תשרי, מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם תקרא (את היום הראשון) קודש, על ידי שתכבד את היום בכך שתאכל ותשתה סעודות חג, ועל ידי שתלבש בגדי חג, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ אסור לכם לעשות כל מלאכה ביום זה, וְחַגֹּתֶם חַג לַיקֹוָק שִׁבְעַת יָמִים יש לחגוג את חג הסוכות במשך שבעה ימים: (יג) וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיקֹוָק יש להקריב קרבן עולה לשם קרבן מוסף, שיהיה רצוי לפני ה', פָּרִים בְּנֵי בָקָר שְׁלֹשָׁה עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר ביום הראשון יש להביא לקרבן מוסף, שלשה עשר פרים שהם בני שלש, שני אילים וארבעה עשר כבשים, תְּמִימִם יִהְיוּ על הבהמות המוקרבות לקרבנות המוסף להיות ללא מום: (יד) וּמִנְחָתָם סֹלֶת בְּלוּלָה בַשָּׁמֶן יחד עם קרבנות המוסף, יש להביא גם מנחה שהיא סולת מעורבבת בשמן כתית, שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לַפָּר הָאֶחָד לִשְׁלֹשָׁה עָשָׂר פָּרִים לכל אחד משלשה עשר הפרים יש להביא שלשה עשרונים סולת מעורבבת עם חצי ההין שמן כתית, שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לָאַיִל הָאֶחָד לִשְׁנֵי הָאֵילִם לכל אחד משני האילים יש להביא שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין יין: (טו) וְעִשָּׂרוֹן עִשָּׂרוֹן לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד לְאַרְבָּעָה עָשָׂר כְּבָשִׂים לכל אחד מארבעה עשר הכבשים יש להביא עשירית האיפה סולת, מעורבבת עם רבע ההין שמן כתית: (טז) וּשְׂעִיר עִזִּים אֶחָד חַטָּאת וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ קרבנות המוסף של היום הראשון של סוכות מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבים בכל יום, עם נסכיהם: (יז) וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי ביום השני של חג הסוכות, בתאריך טז' תשרי, פָּרִים בְּנֵי בָקָר שְׁנֵים עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יש להביא לקרבן מוסף: שנים עשר פרים שהם בני שלש, שני אילים וארבעה עשר כבשים, תְּמִימִם על הבהמות המוקרבות כקרבנות המוסף להיות ללא מום: (יח) וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים לָאֵילִם וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט המנחה והנסכים שהיה צריך להביא לכל אחד מהפרים, האילים והכבשים הם כפי המשפט הקבוע להם: לכל פר: שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית למנחה, וחצי ההין יין לנסך, לכל איל: שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית למנחה ושליש ההין יין לנסך, ולכל כבש עישרון סולת מערובב עם רבע ההין שמן כתית למנחה ורבע ההין יין לנסך: (יט) וּשְׂעִיר עִזִּים אֶחָד חַטָּאת וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכֵּיהֶם קרבנות המוסף של היום השני של סוכות מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבים בכל יום, עם נסכיהם: (כ) וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי ביום השלישי של חג הסוכות, בתאריך יז' תשרי, פָּרִים עַשְׁתֵּי עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יש להביא לקרבן מוסף: אחד עשר פרים שהם בני שלש, שני אילים וארבעה עשר כבשים, תְּמִימִם על הבהמות המוקרבות כקרבנות המוסף להיות ללא מום: (כא) וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים לָאֵילִם וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט המנחה והנסכים שהיה צריך להביא לכל אחד מהפרים, האילים והכבשים הם כפי המשפט הקבוע להם: לכל פר: שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית למנחה, וחצי ההין יין לנסך, לכל איל: שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית למנחה ושליש ההין יין לנסך, ולכל כבש עישרון סולת מערובב עם רבע ההין שמן כתית למנחה ורבע ההין יין לנסך: (כב) וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ קרבנות המוסף של היום השלישי של סוכות מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבות בכל יום, עם נסכיהם: (כג) וּבַיּוֹם הָרְבִיעִי ביום הרביעי של חג הסוכות, בתאריך יח' תשרי, פָּרִים עֲשָׂרָה אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יש להביא לקרבן מוסף: עשרה פרים שהם בני שלש, שני אילים וארבעה עשר כבשים, תְּמִימִם על הבהמות המוקרבות כקרבנות המוסף להיות ללא מום: (כד) מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים לָאֵילִם וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט המנחה והנסכים שהיה צריך להביא לכל אחד מהפרים, האילים והכבשים הם כפי המשפט הקבוע להם: לכל פר: שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית למנחה, וחצי ההין יין לנסך, לכל איל: שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית למנחה ושליש ההין יין לנסך, ולכל כבש עישרון סולת מערובב עם רבע ההין שמן כתית למנחה ורבע ההין יין לנסך: (כה) וּשְׂעִיר עִזִּים אֶחָד חַטָּאת וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ קרבנות המוסף של היום הרביעי של סוכות מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבים בכל יום, עם נסכיהם: (כו) וּבַיּוֹם הַחֲמִישִׁי ביום החמישי של חג הסוכות, בתאריך יט' תשרי, פָּרִים תִּשְׁעָה אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יש להביא לקרבן מוסף: תשעה פרים שהם בני שלש, שני אילים וארבעה עשר כבשים תְּמִימִם על הבהמות המוקרבות כקרבנות המוסף להיות ללא מום: (כז) וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים לָאֵילִם וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט המנחה והנסכים שהיה צריך להביא לכל אחד מהפרים, האילים והכבשים הם כפי המשפט הקבוע להם: לכל פר: שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית למנחה, וחצי ההין יין לנסך, לכל איל: שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית למנחה ושליש ההין יין לנסך, ולכל כבש עישרון סולת מערובב עם רבע ההין שמן כתית למנחה ורבע ההין יין לנסך: (כח) וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ קרבנות המוסף של היום החמישי של סוכות מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבים בכל יום, עם נסכיהם: (כט) וּבַיּוֹם הַשִּׁשִּׁי ביום השישי של חג הסוכות, בתאריך כ' תשרי, פָּרִים שְׁמֹנָה אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יש להביא לקרבן מוסף: שמונה פרים שהם בני שלש, שני אילים וארבעה עשר כבשים, תְּמִימִם על הבהמות המוקרבות כקרבנות המוסף להיות ללא מום: (ל) וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים לָאֵילִם וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט המנחה והנסכים שהיה צריך להביא לכל אחד מהפרים, האילים והכבשים הם כפי המשפט הקבוע להם: לכל פר: שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית למנחה, וחצי ההין יין לנסך, לכל איל: שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית למנחה ושליש ההין יין לנסך, ולכל כבש עישרון סולת מערובב עם רבע ההין שמן כתית למנחה ורבע ההין יין לנסך: (לא) וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ וּנְסָכֶיהָ קרבנות המוסף של היום השישי של סוכות מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבים בכל יום, עם נסכיהם: (לב) וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי ביום השביעי של חג הסוכות, בתאריך כא' תשרי, פָּרִים שִׁבְעָה אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יש להביא לקרבן מוסף: שבעה פרים שהם בני שלש, שני אילים וארבעה עשר כבשים, תְּמִימִם על הבהמות המוקרבות כקרבנות המוסף להיות ללא מום: (לג) וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּהֶם לַפָּרִים לָאֵילִם וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם כְּמִשְׁפָּטָם המנחה והנסכים שהיה צריך להביא לכל אחד מהפרים, האילים והכבשים הם כפי המשפט הקבוע להם: לכל פר: שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית למנחה, וחצי ההין יין לנסך, לכל איל: שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית למנחה ושליש ההין יין לנסך, ולכל כבש עישרון סולת מערובב עם רבע ההין שמן כתית למנחה ורבע ההין יין לנסך: (לד) וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ קרבנות המוסף של היום השביעי של סוכות מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבים בכל יום, עם נסכיהם:

 

קרבן מוסף של שמיני עצרת:

(לה) בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי ביום השמיני מתחילת חג הסוכות, בחג שמיני עצרת, עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם יום זה יהיה אסור לכם בעשיית מלאכה,[6] כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ אסור לעשות כל מלאכה ביום שמיני עצרת: (לו) וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיקֹוָק יש להקריב קרבן עולה לשם קרבן מוסף, שיהיה רצוי לפני ה', פַּר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה יש להביא לשם קרבן מוסף של חג שמיני עצרת: פר אחד בן שלש, ואיל אחד, ושבעה כבשים שנולדו בשנה זו, תְּמִימִם על הבהמות המוקרבות לשם קרבן מוסף להיות ללא מום: (לז) מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּר לָאַיִל וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט המנחה והנסכים שהיה צריך להביא לכל אחד מהפרים, האילים והכבשים הם כפי המשפט הקבוע להם: לכל פר: שלשה עשרונים סולת מעורבבים עם חצי ההין שמן כתית למנחה, וחצי ההין יין לנסך, לכל איל: שני עשרונים סולת מעורבבים עם שליש ההין שמן כתית למנחה ושליש ההין יין לנסך, ולכל כבש עישרון סולת מערובב עם רבע ההין שמן כתית למנחה ורבע ההין יין לנסך: (לח) וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד וכן יש להביא שעיר עיזים אחד לחטאת, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ קרבנות המוסף של יום שמיני עצרת מוקרבים בנוסף לקרבנות התמיד שמוקרבים בכל יום, עם נסכיהם: (לט) אֵלֶּה תַּעֲשׂוּ לַיקֹוָק בְּמוֹעֲדֵיכֶם אלו הם הקרבנות שאתם חייבים לעשות בכל אחד מהמועדים שלכם,[7] לְבַד מִנִּדְרֵיכֶם וְנִדְבֹתֵיכֶם וכן את קרבנות הנדרים והנדבות שלכם מכל השנה, כדאי להקריב בזמן הרגל, שמא יהיה לכם קשה לחזור לירושלים כדי להקריב את קרבנות הנדבה שלכם,[8] לְעֹלֹתֵיכֶם וּלְמִנְחֹתֵיכֶם וּלְנִסְכֵּיכֶם (עדיף שתקריבו ברגלים) את קרבנות העולה שלכם יחד עם המנחות והנסכים שלהם (הסולת, השמן והיין), וּלְשַׁלְמֵיכֶם וכן עדיף שתקריבו ברגלים את קרבנות השלמים שלכם:

 

[1] א"ע.

[2] רש"י. רמב"ן הסביר שרק במקום שהתורה חששה לבלבול היא הזכירה את הקרבנות האחרים של היום, כמו בראש השנה או בשעיר העיזים לחטאת, אך בשאר המקומות, אנחנו יודעים בעצמנו שהקרבן המוזכר כאן הוא בנוסף לקרבנות האחרים, שהרי אין שום סיבה להתבלבל.

[3] רש"י ויקרא פרק כג'.

[4] א"ע: קרבנות אלו הם בנוסף לקרבנות האמורים בפרשת אחרי מות.

[5] רש"י.

[6] רש"י אצלנו פירש כמו א"ע ורשב"ם בויקרא פרק כג' - עיין בביאורנו לויקרא פרק כג' פסוק לו'. לכאורה כאן קשה יותר הפירוש של א"ע ורשב"ם, שהרי מיד אח"כ כתוב שיום זה אסור בעשיית מלאכה, וניתן לומר שאחד לעשה. פירוש נוסףש כתב כאן רש"י הוא שיום זה צריך עצרת – טעון לינה בירושלים. בסוף דבריו כתב כפירושו שם שיום זה ה' עוצר את בנ"י מללכת, כיוון שאינו רוצה להיפרד מהם. כמו כן כתב שהפר הוא כנגד ישראל (בעוד ש70 הפרים בסוכות הם כנגד אומות העולם).

[7] רש"י.

[8] רש"י.

תהילים פרק ה

ביאור אוצר המקרא לספר תהילים פרק ה אוצר המקרא הוא קיצור אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך

יוסף ואחיו לפרשת וישב

מה הקשר בין כתונת הפסים לגלות? מדוע הפלה יעקב את יוסף ומדוע רצו אחיו להרוג אותו?
אוצר לדרך - אמונה

חרבות ברזל

תשובה לשאלה שנשאלתי לגבי השם חרבות ברזל
אוצר לדרך - אמונה

תהילים פרק ד

ביאור אוצר המקרא לספר תהילים פרק ד אוצר המקרא הוא קיצור אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך