המקור ל-24 שעות ביממה

שאלה

מהיכן המקור בתורה שיש 24 שעות ביום?

תשובה

שלום וברכה.

לענ"ד אין מקור בתורה לכך שיש 24 שעות ביום. כדאי לעיין בפירוש רש"י למסכת ראש השנה יא,ב ד"ה "ואזדו", שם כתב שיש 12 מזלות ברקיע, וכל מזל משמש שעתיים, כך שבסך הכל משמשים שנים עשר המזלות לאורך יממה שלמה. כנראה שמשום כך חילקו את היום ל-24 שעות, כנגד שנים עשר המזלות. 
חשוב לציין שלאחר שהתקבלה חלוקה זו, ישנן השלכות הלכתיות רבות לכך, כגון שעות התפילה ועוד.

חורף נעים ושנזכה לגשמים רבים

חידון מסכם לה - סו

חידון התנ"ך העולמי המקון, ספר ישעיהו חידון מסכם פרקים לה - סו
חידון התנ"ך תשפ"ב

חידון ישעיהו סה - סו

חידון התנ"ך העולמי המקוון - ישעיהו פרקים סה- סו
חידון התנ"ך תשפ"ב

ישעיהו מסכם נז - סד

חידון התנ"ך העולמי המקוון - ישעיהו - מסכם נז - סד
חידון התנ"ך תשפ"ב

חידון ישעיהו סג - סד

חידון התנ"ך העולמי המקוון - קיץ תשפ"ב - ישעיהו סג -סד
חידון התנ"ך תשפ"ב