אוצר ההלכה

אוצר ההדר - הלכות ארבעת המינים

הלכות ארבעת המינים, מדריך הלכתי ומעשי. מהם הדברים החשובים שיש להקפיד עליהם בקניית ארבעת המינים, עצות מעשיות ועוד.
אוצר ההלכה

שינה בסוכה - ברכה ושליחות

האם יש לברך על שינה בסוכה? הסבר שיטת רבינו תם שעיקר הקביעות בסעודה היא האכילה. הסבר מנהגו של האדמו"ר מבעלז למינוי שליח...
אוצר ההלכה

זימון לתלמידים בכיתה

האם תלמידים שאוכלים יחד בכיתה בשולחנות נפרדים צריכים או יכולים לזמן?
אוצר ההלכה

נטילת קלי צום בשבת

האם בערב תשעה באב שחל במוצאי שבת קודש מותר ליטול קלי צום בשבת כדי להקל על הצום.
אוצר ההלכה

מראה ההדר

תמונות מלוות לספר אוצר ההדר על הלכות ארבעת המינים.
אוצר ההלכה

אין מעבירין על המצוות

ישנו כלל האומר שאין מעבירין על המצוות. מה יהיה הדין במקרה ועומדות בפני האדם שתי בררות: לקיים מצווה עכשיו, ובכך להקפיד על...
אוצר ההלכה

שינוי שם של תורם

ראובן תרם חפץ לבית הכנסת, ובתמורה לכך כתבו את שמו כתורם החפץ. לאחר שעבר זמן, החפץ התבלה ורוצים לחדשו. התורם החדש מתנה את...
אוצר ההלכה

קניית אתרוגים בשנת השמיטה

כיצד נקנה אתרוגים לקראת חג הסוכות תשפ"ג הבעל"ט
אוצר ההלכה

אמירת תודה למלווה

האם מותר ללווה לומר תודה למלווה או שיש באמירה כזו משום איסור ריבית?
אוצר ההלכה

אמירת חצי פסוק

קיימא לן שכל פסוק דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן, כלומר: אסור לנו להפסיק באמצע פסוק. כיצד אם כן אומרים "וזאת התורה אשר ש...
אוצר ההלכה