מאמרי אוצר התורה

פסחים פרק ט

ביאור ושננתם למשניות מסכת פסחים פרק ט

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

שחיטת הפרה האדומה - על ידי מי

בציווי על הפרה האדומה, כתוב שאלעזר הוא ששוחט אותה. מדוע דווקא אלעזר צווה על כך, ולא אהרון? האם לדורות צריך דווקא כהן גדול כדי לשחוט את הפרה האדומה?

אור לר"ח סיון תש"פ

ספר אוצר מפרשי התנ"ך השלם על ספר עזרא

ספר אוצר מפרשי התנ"ך השלם על ספר עזרא כולל המאמרים עם ביאור ושננתם על כל הספר וההערות.

תמוז תשע"ח

בראשית פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק י'.

ו אדר תשע"ח

שמות פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק י'.

ז' אדר תשע"ח

ויקרא פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק י'.

י' אדר תשע"ח

במדבר פרק יב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק יב'.

י' אדר תשע"ח

דברים פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דברים פרק י'.

יב' אדר תשע"ח

יהושע פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר יהושע פרק י'.

יג' אדר תשע"ח

שופטים פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שופטים פרק י'.

יד' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות