מאמרי אוצר התורה

אסתר פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות למגילת אסתר פרק ט'

אלול תשע"ח

עזרא פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר עזרא פרק ט'.

אב תשע"ח

נחמיה פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר נחמיה פרק ט' (מהדורת תשס"ח).

אב תשע"ח

דניאל פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דניאל פרק ט'.

אב תשע"ח

ואנכי עפר ואפר

בירור מהי ענווה, חשיבותה והדרכים לקנייתה.

ניסן תשע"ח

הקרבת קרבנות בחול המועד

המאמר עוסק בתורתו של מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל במלאת שלוש עשרה שנה לעלייתו לישיבה של מעלה.

אלו קרבנות מקריבים בימי חול המועד ואלו לא? מדוע יש חילוק ביניהם?

תשרי תשפ"א

הנהגתו של יעקב - לפרשת ויצא

מדוע היה צורך בקפיצת הארץ של הר המוריה לבית אל? מדוע יעקב אמר שהמקום יהיה בית אלקים רק על תנאי שה' יהיה בעזרתו? כיצד המלאך אמר ליעקב שהוא הביא את הצאן מצאנו של לבן - הרי לכאורה זה נוגד את הסכם בין יעקב ללבן וגם לא היה צורך בכך, שהרי יעקב הצליח שהצאן ילד וולדות נקודות וטלואות בדרך הטבע?

כסלו תשע"ט

הדרכה 7 - כיד מתמודדים עם תשובה שלילית מישיבה

כיד הבן (וההורים) אמורים להתמודד עם תשובה שלילית מישיבה?

חשון תשפ"א

ברכות פרק ט

ביאור ושננתם למשניות מסכת ברכות פרק ט'.

תשרי תשפ"א - נכתב תשרי תשס"ז
שאל את הרב

שאלות ותשובות