slide image
"גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה
נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ״
(תהילים קיט, י"ח)

אוצר המקרא
  על התנ״ך

פרקי התנ"ך עם ביאור פשוט (קיצור אוצר מפרשי התנ"ך)
לקריאת הפירוש, בחרו באחת האפשרויות:

מאמרים

  אחרונים

מחלוקות בית שמאי ובית הלל

הסבר יסודות המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל ועיסוק בשאלה האם לעתיד לבא תהיה הלכה כבית שמאי
שיעורי עיון בגמרא

תהילים פרק ו

ביאור אוצר המקרא לספר תהילים פרק ו אוצר המקרא הוא קיצור של אוצר מפרשי התנ"ך לרפואת ידידי אוריאל דוד בן יוכבד בתוך שאר חולי ישראל
אוצר המקרא על התנך

שאלות

  ותשובות

תאריך פטירתו של דניאל

שלום וברכה לכל העוסקים במלאכהברצוני לדעת מה הוא תאריך פטירתו של הנביא דניאל.

המלצות

  והסכמות

באתי בזה להמליץ טוב על תלמידי היקר

אשר הפליא לעשות בספריו על כמה מכתבי הקודש. הוא מעמיק בעיון ומראה איך נאמנו דברי חז"ל ומתאימים ביותר לנאמר ולכתוב בתנ"ך עצמו.

הרב הנ"ל מוכר לי מלימודו איתי בישיבה ב"מרכז הרב"...

מאת: הרב אריה שטרן שליט"א, הרב הראשי לירושלים

יישר כוחך על ספרך

יישר כוחך על ספרך "אוצר ההדר". הוא אכן אוצר מהודר המכיל בתמצית את הלכות ארבעת המינים ומתייחס  לשאלות המעשיות שהתעוררו בימינו. אמנם מצוות הידור מתייחסת לכל מצוות התורה, שנאמר: "זה אלי ואנוהו", אך בארבעת המינים מצוות ההידור מהודרת יותר...

מאת: הרב יעקב אריאל שליט"א, הרב הראשי לרמת גן